Full 1
Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu
"Fontis et Futura"
Full 1
Full 2
Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu
"Fontis et Futura"
Full 2
Full 6
Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu
"Fontis et Futura"
Full 6
Full 5
Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu
"Fontis et Futura"
Full 5
Full 4
Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu
"Fontis et Futura"
Full 4
Full 4 - kopiuj
Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu
"Fontis et Futura"
Full 4 - kopiuj

Stowarzyszenie wspiera środowiska zróżnicowanych pod względem etnicznym i kulturowym w procesie wszechstronnego rozwoju. Podejmuje działania mające prowadzić do kształtowania nowoczesnego europejskiego społeczeństwa, świadomego swojej tożsamości i korzeni, ale również otwartego na dialog międzykulturowy. Sprawdź nasze projekty i publikacje…

Siedziba Stowarzyszenia
Edukacji i Dialogu
„Fontis et Futura”

ul. Jana Kilińskiego 13
15-089 Białystok