Białystok – spacerem przez epoki. Przewodnik historyczny cz. II

Prezentowany projekt ułatwia tak mieszkańcom miasta, jak i turystom, możliwość przeniesienia się do różnych okresów życia Białegostoku. Możliwe to jest, gdyż współcześnie zachowane budowle, układy przestrzenne z przeszłości łączymy z rycinami, zdjęciami z epoki i nanosimy na autentyczną mapę z danego historycznego okresu rozwoju naszego miasta oraz wyznaczymy, możliwy dzisiaj do zrealizowania, szlak edukacyjny w każdej z tych epok. Chodząc dzisiejszymi ulicami, jednocześnie poruszamy się w przeszłości, przy pomocy autentycznej mapy z epoki. Poznajemy nie tylko budowle, ale przede wszystkim otworzymy czas przeszły. Poznamy urzędy, wsłuchamy się w gwar uliczny. Służyć temu będzie atrakcyjna forma opisu, która nieakademickim językiem opowiadać będzie o przeszłości naszego miasta. Zasadnicza część opisu wzbogacona zostanie o dialogi z epoki, opowieści, anegdoty, dowcipy, kulinaria.

Historię miasta podzielono na trasy opisujące jedną, wybraną epokę z dziejów miasta. W ramach niniejszego projektu autor opracował dwie trasy, opublikowane w samodzielnym zeszycie. Każda trasa, w celu zminimalizowania kosztów, w obrębie tego samego zeszytu posiada pełną wersję językową polską, angielską i rosyjską.

Należy nadmienić, iż niedawno ukazał się pierwszy zeszyt przewodnika wydany w ramach serii: Białystok – spacerem przez epoki – przewodnik historyczny na lata 1939-1944. Opisane w nim zostały dwie trasy: Trasa A: Za pierwszego Sowieta (1939-1941), Trasa B: Koniec starego miasta – okupacja niemiecka (1941-1944). Proponowana trasa będzie zatem drugą częścią kompleksowego projektu przewidzianego do realizacji w okresie dwóch lat i zamykającego cały okres dziejów miasta Białegostoku.

Tematy tras w ramach niniejszego projektu to: Trasa A – Ku niepodległości (1914-1920) i Trasa B – W wolnej Polsce (1920-1939).

Na każdą trasę składa się: a) syntetyczny opis epoki, b) kopia mapy z epoki z zaznaczoną trasą, c) krótki opis trasy, d) szczegółowy opis wyznaczonych około 10 punktów składających się na każdą z tras. Notatka do każdego punktu opisuje osobę, wydarzenie, budynek i rolę jaką odegrał/a w tej właśnie epoce, czyli np. w latach 1920-39 Pałac Branickich nie będzie pałacem a Urzędem Wojewódzkim.