Białystok – spacerem przez epoki. Przewodnik historyczny

Celem prezentowanego projektu jest ukazanie i stworzenie możliwości poznania miasta Białegostoku w różnych okresach jego rozwoju na przestrzeni zmieniających się dziejów. To samo miasto, w różnym czasie i pod rożnym rządami odgrywało inną rolę – na początku było stolicą posiadłości magnackiej, w XIX wieku rozwijało się jako ważny ośrodek przemysłowy, w okresie międzywojennym było miastem wojewódzkim zawieszonym pomiędzy Wilnem a Warszawą. Czas II wojny światowej to kres historycznego miasta, a powojenny, komunistyczny okres ukształtował zupełnie nowy, współczesny Białystok. 

Prezentowany projekt ułatwia tak mieszkańcom miasta, jak i turystom, możliwość przeniesienia się w jeden z tych okresów. Możliwe to będzie, gdy współcześnie zachowane budowle, układy przestrzenne z przeszłości połączymy z rycinami, zdjęciami z epoki i naniesiemy na autentyczną mapę z danego historycznego okresu rozwoju naszego miasta oraz wyznaczymy, możliwy dzisiaj do zrealizowania, szlak edukacyjny w każdej z tych epok. Chodząc dzisiejszymi ulicami, jednocześnie poruszać się będziemy w przeszłości, przy pomocy autentycznej mapy z epoki. Poznamy nie tylko budowle, ale przede wszystkim otworzymy czas przeszły. Poznamy urzędy, wsłuchamy się w gwar uliczny. Służyć temu będzie atrakcyjna forma opisu, która nie akademickim językiem opowiadać będzie o przeszłości naszego miasta. Zasadnicza część opisu wzbogacona zostanie o dialogi z epoki, opowieści, anegdoty, dowcipy, kulinaria. 

Historię miasta podzielono na trasy opisujące jedną, wybraną epokę z dziejów miasta. W ramach niniejszego projektu autor opracował dwie trasy, opublikowane w samodzielnym zeszycie. Każda trasa, w celu zminimalizowania kosztów, w obrębie tego samego zeszytu posiadać będzie pełną wersję językową polską, angielską i rosyjską.

Opracowana trasa jest częścią kompleksowego projektu przewidzianego do realizacji w okresie dwóch lat i zamykającego cały okres dziejów miasta Białegostoku. Tematy tras przeznaczonych do realizacji w ramach niniejszego projektu to: Trasa A: Za pierwszego Sowieta (1939-1941), Trasa B: Koniec starego miasta – okupacja niemiecka (1941-1944).

Na każdą trasę składa się: a) syntetyczny opis epoki, b) kopia mapy z epoki z zaznaczoną trasą, c) krótki opis trasy, d) szczegółowy opis wyznaczonych około 10 punktów składających się na każdą z tras. Notatka do każdego punktu opisywać będzie osobę, wydarzenie, budynek i rolę jaką odegrał/a w tej właśnie epoce, czyli np. w latach 1939-1941 Płac Branickich to Obkomem, czyli siedziba obwodowych struktur Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku.