cyfryzacja Muzeum i Archiwum Polskich Sił Zbrojnych w Wawel Villa Polskim Domu Seniora Missisauga

Projekt zrealizowane z dotacji Senatu RP miało na celu reorganizację Muzeum i Archiwum Polskich Sił Zbrojnych im. Płk. Bolesława Orlińskiego w Wawel Villa. Działające od 2002 roku Muzeum prowadzone przez wolontariuszy i chroniące dziedzictwo weteranów II wojny światowej, którzy emigrowali do Kanady (m. in. żołnierze 2. Korpusu Polskiego, lotnicy z dywizjonów biorących udział w Bitwie o Anglię) doczekało się merytorycznego wsparcia. Dzięki niemu niepublikowane dotąd nigdy materiały – unikalne materiały, zdjęcia i eksponaty z osobistych kolekcji żołnierzy – weteranów z czasów wojny i czasów powojennych pojawiły się w Internecie i stały się dostępne dla szerszego odbiorcy. Został także zapoczątkowany proces regularnego katalogowania zbiorów. Środowisko polskich weteranów wojennych w Kanadzie i polska emigracja powojenna otrzymali również sygnał, że ich dziedzictwo i losy budzą zainteresowanie polskich placówek i stanowią niezwykle ważne dopełnienie do poznania polskiej historii a zwłaszcza roli polskiej emigracji w Kanadzie ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Dzięki środkom z dotacji Muzeum i Archiwum Polskich Sił Zbrojnych im. Płk. Bolesława Orlińskiego rozpoczęło proces przeprowadzenia inwentaryzacji oraz cyfryzacji (digitalizacji) zbiorów znajdujących się w kolekcji Muzeum Orlińskiego. Wiele unikalnych pamiątek po polskich weteranach II wojny światowej, zostało po raz pierwszy udostępnione dla badaczy i miłośników historii Polskich Sił Zbrojnych zarówno w kraju, jak i za granicą. 

W ramach zadania część zbiorów została uporządkowana i zinwentaryzowana, przez co Muzeum Orlińskiego, przez stworzony inwentarz, ma wiedzę na temat liczby i jakości eksponatów ze swojej kolekcji. Stanowi to doskonały punkt odniesienia do kolejnych działań dotyczących opisu zbiorów.  Inwentaryzacja-cyfryzacja kolekcji została przeprowadzona w oparciu o przyjęty w muzeach kanadyjskich system PastPerfect Museum Software. 

Więcej o projekcie i wszystkie jego efekty można znaleźć na stronie: https://orlinskimuseum.pastperfectonline.com

Również w ramach zadania, sporządzono katalog biblioteczny. Biblioteka, wchodząca w skład zbiorów muzealnych (liczy około 2000 książek, dotyczących historii polskich sił zbrojnych podczas II wojny światowej) została również zaktualizowana i poprawiona, aby zainteresowani historycy mogli z niej korzystać. Biblioteka (katalog w formie elektronicznej) wykorzystuje oprogramowanie PastPerfect, które jest powszechnie używane przez wyspecjalizowane, mniejsze biblioteki w Kanadzie. Biblioteka została również ponownie zorganizowana i uporządkowana, dzięki czemu kolekcja jest teraz zgodna z kolejnością ustaloną w katalogu.

Polskim partnerem zadania było Muzeum Wojska w Białymstoku. To ono nawiązało przed trzema laty współpracę z Muzeum Orlińskiego, efektem czego było wydanie przez białostockie Muzeum książki jednego z historyków wolontariuszy Muzeum Orlińskiego – Henry Radeckiego pt. „Młodzież Andersa. Wojskowe Szkoły Junaków 1941-1947”, napisanej na podstawie materiałów (zdjęć i dokumentów) z Muzeum Orlińskiego. W dniach 2-8 sierpnia 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Muzeum Orlińskiego w Wawel Villa dyrektora Muzeum Wojska w Białymstoku p. Roberta Sadowskiego oraz Anny Kietlińskiej, prezes Stowarzyszenia Dialogu i Edukacji “Fontis te Futura”.