Podlaskie Centrum Integracji Młodzieżowej

Zgodnie założonym harmonogramem w ramach realizacji projektu Podlaskie Centrum Integracji Młodzieżowej w Białymstoku odbyły się trzy spotkania studentów z Białorusi (Grodno i okolice)  i Podlasia. W każdym z nich wzięło udział po 10 osób z każdego kraju.

Etap I 27-28.02.2014  Spotkanie dotyczyło zagadnień funkcjonowania młodzieży w krajach o skrajnie odmiennych systemach polityczno-społecznych -Polska i Białoruś, ich szans a rozwój i samorealizację. Poruszono również zagadnienia związane z przestrzeganiem praw człowieka na Białorusi, a w szczególności praw mniejszości narodowych. Gościem specjalnym była p. Andżelika Borys, koncertem uświetnił je artysta z Białorusi – Wiktor Szałkiewicz.

Etap II 29-30.03.2014 r. Tematem kolejnego seminarium było Społeczeństwo obywatelskie, zagadnienia związane z jego funkcjonowaniem i miejscem młodzieży w jego funkcjonowaniu. Poruszono też problematykę wolontariatu i roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym kraju. Dokonano swoistego porównania problematyki w/w zagadnień w obu krajach.

Etap III 26-27.04.2014 r. Warsztaty dziennikarskie. Trzecie spotkanie poświęcone zostało mediom, także społecznościowym i ich roli we współczesnym świecie. Zajęcia odbyły się m.in. w Radiu Białystok i TVP Białystok – poprowadzili je w ramach wolontariatu białostoccy dziennikarze. Uczestników zaprosiliśmy również na spektakl teatralny do Białostockiego Teatru Lalek.

Zadanie zostało realizowane w ramach grantu z programu Bank Ambitnej Młodzieży ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK.

W ramach zorganizowanego dzięki dotacji Fundacji Banku Zachodniego WBK Podlaskiego Centrum Integracji Młodzieżowej do Białegostoku w dniach 25-27 kwietnia 2014 r. przyjechała dziesięcioosobowa grupa młodych Polaków, na co dzień mieszkających na Białorusi. Razem z siedmioma studentkami z Białegostoku wzięli oni udział w warsztatach poświęconych szeroko rozumianej tematyce dziennikarskiej.

Podczas piątkowego spotkania z organizatorami goście z Białorusi zapoznali się z planem warsztatów oraz przedstawicielkami środowiska akademickiego Białegostoku, które pełniły rolę przewodniczek podczas dwudniowych warsztatów.

Sobotę rozpoczęto od wizyty w Polskim Radiu Białystok. Młodzież miała możliwość pod przewodnictwem pani Katarzyny Sokołowskiej zwiedzić budynek radiostacji i dowiedzieć się m.in. w jaki sposób tworzone są audycje, na czym polega współpraca pomiędzy realizatorem a redaktorem programu, a także w jaki sposób montuje się materiały i gdzie archiwizuje opublikowane audycje. Studenci z Grodna spróbowali swoich sił za mikrofonami studyjnymi, jako prezenterzy pogody. Zadanie okazało się nie lada wyzwaniem – do trudności spowodowanych zawiłościami języka polskiego dołączyła trema i stres młodych adeptów sztuki dziennikarskiej. Gdy jednak udało się pokonać obawy, młodzi Białorusini chętnie udzielili wywiadu do programu „Na pograniczu”, realizowanego przez Polskie Radio Białystok.

Czas wolny pomiędzy kolejnymi warsztatami uczestnicy projektu postanowili spędzić na zwiedzaniu Białegostoku, w szczególności chcieli zobaczyć główną atrakcję miasta, jaką jest Pałac Branickich. Pozornie zwykły spacer alejkami Plant okazał się wyśmienitą okazją do poznania siebie nawzajem. Młodzi ludzie z Polski byli zainteresowani stosunkiem Białorusinów do ich narodowości oraz do języka białoruskiego. Rozmawiano o tym jak wygląda życie studenta na Białorusi, a jak w Polsce.

Na tego typu rozmowach minęło całe przedpołudnie oraz obiad, po którym zaczynająca się już integrować grupa polsko-białoruska udała się na Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Tam wzięła udział w warsztatach z montażu dźwięku, przygotowanych przez dziennikarkę Polskiego Radia Białystok, panią Joannę Sikorę. Najpierw jedna ze studentek z Grodna podjęła się roli reporterki radiowej, przeprowadzając sondę wśród uczestników warsztatów. Następnie chętni studenci mogli pod czujnym okiem prowadzącej zajęcia montować nagrany materiał. Praca okazała się niezwykle żmudna i wymagająca ogromnej cierpliwości oraz dobrego słuchu.

Drugi dzień warsztatów upłynął na zwiedzaniu białostockiego Oddziału Telewizji Polskiej. Studenci mogli dokładnie obejrzeć telewizyjne studia, spróbować swoich możliwości za sterami mobilnej, studyjnej kamery oraz zapoznać się z podstawowymi zasadami działania reporterskiego sprzętu. Podczas spaceru po gmachu przy Włókienniczej pan Szada-Borzyszkowski opowiadał o realizacji programów telewizyjnych oraz współpracy całego sztabu osób opracowujących każdy program: reportera, operatora, dźwiękowca, montażysty i wydawcy. Studenci odwiedzili pracowanie, w których montowane są programy, a także zajrzeli do przechowalni sprzętu. Tam panowie zmierzyli się z rolą operatora, od którego wymaga się m.in. nie lada kondycji, gdyż obsługiwane przez nich kamery ważą nawet 12 kilogramów! Panie z kolei bardzo szybko odnalazły się w roli prezenterek telewizyjnych podczas wizyty w studiu programu „Obiektyw”. Na koniec wycieczki studenci odwiedzili studio Telewizji Biełsat (działającej przy TVP Białystok), gdzie trwały prace nad tworzeniem dubbingu do popularnego również na Białorusi serialu „Ranczo”. Dzień pełen wrażeń zakończył się wspólnym, pożegnalnym obiadem.

Jednym z podstawowych założeń PCIMiu jest stworzenie dla młodzieży zza wschodniej granicy możliwości praktycznego poznania edukacyjnych alternatyw, które dostępne są w Polsce oraz stworzenie okazji do doskonalenia języka polskiego. Najbardziej naturalnym sposobem, umożliwiającym to , jest spotkanie i integracja z rówieśnikami.

Organizatorzy mają ogromną nadzieję, że to kwietniowe spotkanie to jedynie początek współpracy i przyjaźni białoruskiej i polskiej młodzieży oraz że w przyszłości, w miarę rozwoju projektu, spotkania skupią większe grono osób.