Pomiędzy dawnym a nowym Białymstokiem

Białystok bez wątpienia jest jednym z ciekawszych polskich miast. Zwłaszcza w XIX i XX wieku jego losy przeplatały się z wielkimi wydarzeniami politycznymi tej części Europy, np. dynamiczny rozwój miasta po ustanowieniu granicy celnej na rzece Narew po 1831 r. czy powołanie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego w lipcu 1920 r. Są to wydarzenia  częściowo mieszkańcom Białegostoku. Mniej znane są wydarzenia związane z II wojną światową w Białymstoku. Zamieszczone plany Białegostoku z lat 1937 – 1950  i powiązane  z konkretnymi aktami przybliżą dzieje Białegostoku w omawianym okresie. 

To samo miasto, w różnym czasie i pod rożnym rządami odgrywało inną rolę – na początku było stolicą posiadłości magnackiej, w XIX wieku rozwijało się jako ważny ośrodek przemysłowy, w okresie międzywojennym było miastem wojewódzkim zawieszonym pomiędzy Wilnem a Warszawą. Czas II wojny światowej to kres historycznego miasta, a powojenny okres ukształtował zupełnie nowy, współczesny Białystok.

Projekt ułatwił mieszkańcom miasta zapoznanie się z jego ważną częścią dziejów. Umożliwił poznanie zmian jakie przyniosły okupacja sowiecka w latach 1939-1941, okupacja niemiecka w latach 1941-1944 oraz odbudowa i stworzenie nowych warunków społecznych i układu przestrzennego w latach 1944 -1950. Autorzy zaprezentowali straty ludnościowe jakie poniósł Białystok w okresie II wojny światowej (deportacje w głąb Związku Sowieckiego w latach 1939-1941 oraz eksterminacja mieszkańców Białegostoku w czasie okupacji niemieckiej latach 1941 – 1944), zaprezentowane zostały także straty infrastruktury miejskiej.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.