powieść Janiny Kozak-Pajkert pt. Osobisty przypadek

W ramach projektu została wydana powieść z elementami autobiograficznymi Janiny Kozak-Pajkert pt. „Osobisty przypadek”. Pisana językiem prozy poetyckiej publikacja funkcjonowała do tej pory w formie czterech brulionów rękopisu. To „dzieło życia” poetyki, dwukrotnej laureatki Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku im. W. Kazaneckiego. Powieść, której akcja rozgrywa się w Białymstoku pod koniec II wojny światowej jest adresowana do osób dorosłych. Może być również cenną lekcją historii regionalnej dla młodzieży. Piękny język jakim operuje poetka stanowi o wartości literackiej książki, natomiast tło historyczne oraz oparcie fabuły na autentycznych wydarzeniach z życia autorki, sprawia że przez pryzmat tego jednego „osobistego przypadku” możemy prześledzić odczucia i przeżycia ludzi w ekstremalnych realiach wojennych.

Realizację projektu rozpoczęliśmy od przepisania rękopisu (Anna Bielawska-Puchalska). Cyfrowy materiał poddany został wstępnej korekcie porównawczej z zapisem oryginalnym (Izabela Suchocka). Po przepisaniu całości powieść poddano fachowej trzykrotnej korekcie i redakcji (Waldemar Smaszcz, Izabela Suchocka). Powieść była skrupulatnie przepisana „na czysto” przez Autorkę, jej konstrukcja składająca się z krótkich rozdziałów wnikliwie przemyślana. W ramach działań redakcyjnych zostały usunięte jedynie dwa niewielkie akapity, które mogły być niepotrzebnym powtórzeniem treści. Sporo uwagi poświęcono interpunkcji, starając się zachować w całości jednolity styl zapisu oraz poprawność. Naniesiono poprawki stylistyczne i językowe.

W ramach przeprowadzonej kwerendy w rodzinie Autorki udało się pozyskać rodzinne fotografie, które zostały zeskanowane i opisane. Część z nich została wyselekcjonowana jako materiał ilustracyjny powieści.

Autorka w rozmowach z Izabelą Suchocką w fazie wstępnej przygotowywania oferty wydania książki często wspominała georginie i inne kwiaty, które rosły mimo wojny w ogrodzie domu przy ul. Kopernika. Są one również motywem często pojawiającym się w treści powieści, więc powstał pomysł, aby dodatkowo zilustrować książkę elementami botanicznymi. Znana białostocka akwarelistka i malarka zgodziła się na użyczenie swoich prac do reprodukcji. W tym celu obrazy wykonane techniką olejną i akwarelową zostały sfotografowane i opracowane. Zostało napisane posłowie oraz biogram Autorki.

Przemyślano i przeprowadzono promocję w mediach spotkania prezentującego książkę w dniu 15 grudnia 2016 w Galerii im. Sleńdzińskich. W realizację tego wydarzenia zostały zaangażowane prezes Stowarzyszenia Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” – Anna Kietlińska oraz dyrektor Galerii – Joalnta Szczygieł-Rogowska. W trakcie spotkania zostało wykorzystane archiwalne nagrania wideo ze spotkania z Janiną Kozak-Pajkert w Galerii w 2014, które zostało poddane obróbce cyfrowej. Zostały wybrane fragmenty powieści do prezentacji podczas spotkania oraz przygotowana scenografia, na którą składały się osobiste rzeczy poetki związane z pracą literacką (stolik, lampka, rękopisy itp.).

Książka została rozesłana do bibliotek w ramach egzemplarza obowiązkowego oraz do bibliotek miejskich i szkolnych na terenie Białegostoku.