RODM Białystok 2016-2018 Brama na Wschód

Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. Od 1 lipca 2016 r. RODM w Białymstoku prowadzony jest przez Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”.

Więcej o projekcie i wszystkie jego efekty można znaleźć na stronie: www.rodm-bialystok.pl

Bezpośrednie sąsiedztwo województwa podlaskiego z Litwą i Białorusią oraz pośrednie z Łotwą i Rosją, w sposób naturalny czyni z Białegostoku polską, a także europejską „Bramę na Wschód”. Wspólna przeszłość ziem pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego oraz zamieszkującej je ludności, liczna mniejszość białoruska i litewska oraz tatarska, rosyjska i romska w województwie podlaskim, diaspory polskie na Wschodzie również nadają znaczenia wzajemnym relacjom. Powiązania historyczne, społeczne czy kulturowe między Podlasiem i jego północno-wschodnimi sąsiadami będą sprzyjały spotkaniom i wspólnej debacie na temat stosunków łączących Polskę z Litwą, Łotwą, Białorusią i Rosją.

RODM Białystok proponuje debaty, wykłady, seminaria, lekcje, warsztaty, spotkania z ekspertami, konsultacje oraz imprezy edukacyjne.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.