Konferencja „Województwo podlaskie – historia i perspektywy”

Konferencja popularnonaukowa „Województwo podlaskie – historia i perspektywy”  odbyła się dn. 25 października 2013 roku w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Impreza zorganizowana została z okazji jubileuszu 500-lecia województwa w ramach promocji portalu „Wrota Podlasia„. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie historii naszego województwa w kontekście zmian politycznych w Europie. Temu problemowi poświęcona została krótka sesja naukowa, w której zaprezentowali swoje referaty naukowcy z Grodzieńszczyzny, wiodących polskich ośrodków naukowych oraz  środowiska podlaskiego. Sesję naukową poprowadził dr Marek Kietliński  dyrektor Archiwum Podlaskiego.

Jednym z  etapów był panel dyskusyjny, w którym naukowcy i zaproszeni goście z różnych środowisk samorządowych zmierzyli się z oceną  współczesnego wizerunku województwa, jego problemów oraz specyfiką gospodarczą i kulturalną. Część panelową poprowadził pan Mariusz Rytel dziennikarz  Regionalnego Ośrodka TVP w Białymstoku. Młodzież akademicka i szkół ponadgimnazjalnych w konwencji debaty oksfordzkiej, zaprezentowała swoje wizje przyszłości województwa i zmierzyła się z problemem perspektyw dla młodzieży. Debatę oksfordzka poprowadziła pani Agnieszka Czarkowska dziennikarka Polskiego Radia Białystok.

Imprezę uświetniły: występ polonijnego Chóru Grodzieńskie Słowiki pod kierunkiem pani Alicji Binert oraz występ dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 47 w Białymstoku. Konferencję swoja obecnością zaszczycili pan Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku, pan Robert Tyszkiewicz Poseł na Sejm RP oraz pan prof. Mirosław Sobecki Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.