Z biegiem Niemna – wspólne europejskie dziedzictwo

„Z biegiem Niemna – wspólne europejskie dziedzictwo” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura”, współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”.

W ramach przedsięwzięcia młodzież z Polski i Białorusi, pod kierunkiem historyków z obu państw, wzięła udział w cyklu warsztatów historycznych i etnograficznych, w czasie których poznała polskie, białoruskie i żydowskie dziedzictwo Doliny Niemna. Rezultatami wspólnych działań są przygotowane przez grupy uczniów i studentów prezentacje historyczne, wystawa wielkoformatowa, oraz reportaż filmowy dokumentujący projektowe działania edukacyjne.

Więcej o projekcie i wszystkie jego efekty można znaleźć na stronie: www.zbiegiemniemna.bialystok.pl

Realizacja projektu miała na celu budowanie trwałych więzi społeczno-kulturowych między społeczeństwem Białostocczyzny i Grodzieńszczyzny, nawiązując wprost do wspólnego dziedzictwa historycznego.

W projekcie wzięła udział grupa młodzieży z I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Kazimierza Wielkiego wraz z opiekunami oraz studenci Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Stronę białoruską reprezentowała młodzież ze szkół grodzieńskich oraz studenci Grodzieńskiego Uniwersytetu wraz z opiekunami.